Bob se može jesti na brojne načine, ali se o njemu mogu i pisati bajke. U knjizi Bob, bobić, mahuna saznat ćete koliko djece ima kraljica Mahunarka, kako je kraljevna Bljedunjava vratila boju svojim obrazima i koja tri dobra spavaju u bobovome zrnu. Doznat ćete i koja je tajna uspjeha najboljega vrača na svijetu, što su kuhari radili dok je kraljevna spavala te još mnogo toga. Dvadeset bajki za suvremeno doba iz pera Mirjane Mrkele te s predivnim ilustracijama Branke Hollingsworth.