DJEČACI GOSPOĐE JO

LOUISA MAY ALCOTT

MALI MUŠKARCI

LOUISA MAY ALCOTT

Male žene

LOUISA MAY ALCOTT

Primirje

MARIO BENEDETTI

MAMA, JA I MAMA

MAYA ANGELOU

TALOG KAVE

MARIO BENEDETTI

Gala-Dalí

CARMEN DOMINGO

Bunilo

LAURA RESTREPO

Knjiga zagrljaja

EDUARDO GALEANO

Svitanja u Jeninu

SUSAN ABULHAWA

Stihovi dna

DIJANA ĆURKOVIĆ

Slane banane

RIANA PETANJEK

Ja, Jesusa

ELENA PONIATOWSKA

Las metamorfosis / Preobraženja

ANTUN BRANKO ŠIMIĆ